Imamo gotove projekte koji će se financirati sredstvima Europske unije

01.02.2015. Vode Jastrebarsko pripremile su projekte na izgradnji kanalizacijske mreže i pročistača ukupne vrijednosti osamdeset milijuna kuna, za koje će iz fondova Europske unije u Jastrebarsko stići 60 milijuna, a to je novac koji neće morati iz svojeg džepa izdvojiti naši građani

Već ove, ali i narednih godina u Jastrebarskom će biti realizirani višemilijunski projekti na izgradnji pročistača i kanalizacijske mreže širom našega grada koje su pripremile Vode Jastrebarsko. Tako će Jastrebarsko biti veliko gradilište i prilika za posao domaćim poduzetnicima. Gradilo se i tijekom cijele prošle godine. O tome, ali i planovima za ovu godinu porazgovarali smo s direktorom Voda Jastrebarsko Mariom Brnabiće.
Prošle godine dosta se toga radilo. Jeste li uspjeli završiti projekt novog cjevovoda Malunje –Gović te projekt Šajni breg? Što to zapravo znači kada je u pitanju opskrba vodom naših građana?
-Izgradnja magistralnog cjevovoda "Malunje-Gović" faza II je završena je na način da je izgrađena nova mreža, odnosno rekonstruiran i zamijenjen postojeći salonitni cjevovod. Opskrba vodom tog područja u smislu izdašnosti ostala je ista, ali je kvaliteta snabdijevanja znatno bolja zbog nove infrastrukture, čime će se utjecati i na smanjenje gubitka vode na tom području. Projekt građenja vodoopskrbnog cjevovoda "Šajni breg" do vodospreme "Malunje" imao je za svrhu smanjenje broja kvarova na tom dijelu mreže, a time i smanjenje gubitka na cjelokupnom sistemu. Radovi na ovom projektu su u završnoj fazi, odnosno izvedeno je 75% predviđenih radova. Završetak se planira do kraja veljače. Projekt izgradnje magistralnog cjevovoda "Jurjevčani-Stankovo" u potpunosti je završen, te je u 2014. izvršen i tehnički pregled, čime je stvorena mogućnost priključivanja za 60-70 korisnika na sustav vodoopskrbe. Stanovnici tog područja obaviješteni su o tome, te o načinu na koji mogu zatražiti priključak na vodoopskrbu. Vrijednost ovih investicija procijenjena je na 5,1 milijuna kuna.
Uvijek ste naglašavali da je jedan od vaših prioriteta smanjenje gubitka vode na cjelokupnoj mreži. Do kuda se došlo s ugradnjom mjerno regulacijske opreme?
-Projekt  izvođenja radova na ugradnji mjerno regulacijske opreme na smanjenju gubitaka vode i nadzoru vodoopskrbne mreže na području grada Jastrebarskog odvijao se u tri faze.   Radovi su započeli u 2012., a nastavljan u 2013 i 2014  godini. Obuhvaćen je cjelokupni vodoopskrbni sustav uključujući izvorišta i  magistralne cjevovode. Uz do sada postojeća kontrolna mjerna mjesta, izvedeno je još 30 kontrolnih točaka na kojima se mjeri protok vode. U slučaju kvarova ili pojačanih protoka vode vrši se dojavljivanje putem telemetrije u centralni kontrolni sustav, te dežurnoj osobi u tvrtki. Sustav neprekidno funkcionira 24 sata, te omogućuje brzo i pravovremeno reagiranje u slučaju kvarova , a time i skračenje vremena nepotrebnog otjecanja vode. Također u sklopu smanjenja gubitaka izvedeno je 8 km novog cjevovoda koji je zamijenio dionice na kojima je zabilježeno tijekom godina najviše kvarova, a time i gubitaka. Zamijenjeni su cjevovodi na potezu od Plešivice do Lokošin Dola, kroz Malunje i Hrastje , u ulicama I.B. Mažuranić, Radničkoj, Črnilovečkoj, i ulici Mile Kneževićeva u Jastrebarskom. Zamijenjen je i dio vodovoda od vodospreme Gović prema vodospremi Zdihovo. Svi radovi na smanjenju gubitaka sufinancirani su od strane Hrvatskih voda u 85 % iznosa. Vode Jastrebarsko i Grad Jastrebarsko osigurali su 1, 4 milijuna kuna.

Uredba o uslužnim područjima je na snazi od 10. lipnja prošle godine. Je li se tu nešto promijenilo za Vode Jastrebarsko?
-Nije ništa , jedino što po Uredbi pripadamo uslužnom području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
Za ovu godinu najavili ste projekte koji će se najvećim dijelom financirati novcima iz Europske unije. Je li se to odnosi na izgradnju kanalizacijske mreže?
-Najavljeni projekti odnose se na izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i na izgradnju kanalizacijske mreže u prigradskim naseljima i dijelu samog grada. Ti projekti će se sufinancirati iz fondova EU. Za potrebe njihove realizacije Vode Jastrebarsko pripremile su projekte: Građenje transportnog kolektora "D1", glavnog kolektora sanitarne kanalizacije sa sekundarnim kanalima Volavje-Novaki Petrovinski-Domagović, izgradnju kanalizacije u Zagrebačkoj ulici u Jastrebarskom , prvu fazu kanalizacije naselja Gornje Izimje, II fazu kanalizacije naselja Donje Izimje, III fazu kanalizacije u Petrovini, IV fazu kanalizacije naselja Gornja Reka, V fazu kanalizacije Donja Reka, VI fazu kanalizacije naselja Prhoć, VII fazu kanalizacije u Gornjem Desinecu, VIII fazu izgradnje kolektora Domagović-UPOV, i X fazu sanitarne i oborinske kanalizacije Zdihovačka-Mačekova ulica u Jastrebarskom
Odvodnja naselja Petrovine planira se započeti u ovoj godini, i radovi će biti sufinancirani od strane Hrvatskih voda. Inicijalni sastanak s Povjerenstvom za imovinsko-pravne odnose nadležnog ministarstva, s ciljem nadziranja i koordinacije pri rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za projekte koji se planiraju prijaviti za sufinanciranje iz EU fondova održan je prošlog mjeseca. Zbog izuzetnog značaja ovih projekata inicijalnom sastanku su prisustvovali i predstavnici Grada Jastrebarskog.
Dio potrebnih sredstava morate osigurati sami iz Naknade za razvoj koju plaćaju vaši potrošači. Koliko je tu novaca dosad prikupljeno?
Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Jastrebarskog kojom je predviđeno 10%-o učešće u sufinanciranju izgradnje projekata odvodnje naselja Gornji i Donji Desinec faza II, kanalizacijske mreže u naselju Donji Desinec (sekundarna) te Donji Desinec –UPOV, pokazala je vrlo visoku svijest građana o potrebi zajedničkog ulaganja u infrastrukturne objekte radi poboljšanja standarda usluge. Moram izraziti zadovoljstvo spremnošću svih građana na ovakav vid suradnje jer je ukupno naplaćeno 93,27% potraživanja od naknade. Do sada samo 6,73% korisnika nije bilo u mogućnosti podmiriti svoju obvezu. Ukupno je prikupljeno 1.407.741,46 kn vlastitih sredstava, čime smo zatvorili financijsku konstrukciju realizacije navedenih projekata. Naknada za razvoj za navedene projekte više se neće naplaćivati korisnicima , te će računi za siječanj biti manji.
Kada možemo očekivati početak gradnje pročistača, i hoće li se i on financirati sredstvima europskih fondova?
Konzultanti bi trebali završiti potrebnu natječajnu dokumentaciju u drugoj polovini godine , te bi se tada raspisao javni natječaj . Za izradu preostale dokumentacije i samu izgradnju, te za stručni nadzor koji će pratiti izgradnju pročistača očekivani početak radova je kraj ove ili početak 2016.godine.
Što još planirate za ovu godinu?
Naravno da na nivou godine definiramo godišnje ciljeve i planiramo dinamiku realizacije i financijska sredstva. Za 2015. želimo se ekološki osvijestiti i smanjiti troškove poslovanja, pa smo se odlučili na nabavku nekoliko električnih automobila. Jedni smo od rijetkih isporučitelja vodnih usluga koji idu u tome smjeru. Pošto mi radimo isključivo na području Jastrebarskog, a trajanje baterije električnih vozila je 170 km, što će biti dostatno za redoviti nadzor sustava. Dnevna prosječna kilometraža potrebna za obavljanje naše djelatnosti je oko 80 km. U pripremi smo natječaja za nabavu maksimalno 5 električnih vozila. Također pripremamo i zahtjeve prema Fondu za energetsku učinkovitost koji nabavu svakog vozila sufinancira s 70 tisuća kuna. Moram naglasiti da bi prema našim procjenama ušteda na godišnjoj razini bila oko 80 tisuća kuna.
Vode Jastrebarsko će i dalje kroz planove i aktivnosti raditi na poboljšanju kvalitete svojih usluga u svim segmentima, na zadovoljstvo svih naših korisnika.
Ivica Krčelić

TAGOVI | Mario Brnabić | Vode Jastrebarsko

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!