Novi potezi Sportske zajednice

07.10.2016. Sinoć je u Centru za kulturu održana redovna sjednica Skupštine Sportske zajednice grada Jastrebarskog, gdje su članice učinile još jedan veliki korak u funkcioniranju rada Zajednice

Naime, usvojen je novi Statut, temeljni akt Zajednice, a usvojen je i Prijedlog programa javnih potreba u sportu na području grada Jastrebarskog za 2017. godinu, prema kojem će se iz gradskog Proračuna potraživati 1.977,531 kuna, što je za čak 617 tisuća kuna više nego ove godine.
Naime, Upravni odbor smatra da je povećanje Proračuna SZGJ nužno kako bi se kvaliteta rada sportskih udruga sa područja grada podigla na viši nivo, i s tim ciljem predložio je Prijedlog programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017., kojim će potraživati 1.977,531 kuna iz Proračuna Grada Jastrebarskog. Prijedlogom potraživanja složili svi prisutni, ali ne i sa prijedlogom raspodijele sredstava. Naime, Miljenko Pavlaković ispred Nogometnog kluba Vinogradar predložio je Amandman u kojem traži da se dio predloženih iznosa namijenjenih za ulaganje u sportske objekte i građevine, sportsku rekreaciju, manifestaciju, zdravstvenu zaštitu, funkcioniranje zajednice, HOO te za Proračunsku rezervu preusmjere u Natjecateljski program. Predloženi Amandman podržalo je 5 skupštinara, pa je većina usvojila prvobitni prijedlog Upravnog odbora SZGJ.

Usvajanjem novog statuta uvelike će se promijeniti rad same Skupštine SZGJ te se time napokon i riješio problem prava članica u Zajednici, što nije bio slučaj prethodnih godina. Isto tako, novim Statutom su ostvareni preduvjeti za efikasnije poslovanje i rad same Zajednice. Važno je naglasiti, da je prije usvajanja, novi Statut dan i na uvid Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, kao i Sportskoj inspekciji nadležnog ministarstva. Njihovi prijedlozi i upute ukomponirane su u novi Statut te je tako Statut u potpunosti usklađen sa Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu.

Uz Statut su usvojeni i novi poslovnici o radu Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora. Na dio teksta iz Poslovnika podnesena su i dva amandmana koje je podnio Zlatko Lončarić (Šahovski klub Jaska), isti su prihvaćeni i usvojeni te će biti ukomponirati u nove poslovnike. U izuzetno fer i radnoj atmosferi kojoj su pridonijele sve članice Zajednice, raspravljalo se i o daljnjim aktivnostima Zajednice koji se moraju provesti. Na kraju, na zadovoljstvo svih, neuobičajeno kratka, ali konstruktivna sjednica Skupštine završila je prije početka kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo u nogometu, između Hrvatske i Kosova.
M.G.

TAGOVI | Sportska zajednica Jastrebarsko

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!