Reagiranje na tekst pod naslovom "Podrška Sportske zajednice NK Vinogradaru"

11.06.2016. Ivan Rubinić i Miljenko Pavlaković zatražili su objavu ispravka objavljene informacije pod naslovom "Podrška Sportske zajednice NK Vinogradaru" objavljene na web stranici www.jaska.com

Na web stranici www.jaska.com.hr/sport/podrska-sportske-za jednice-nk-vinogradaru/, objavljene su netočne i neprovjerene informacije o izjavama gradskih vijećnika Miljenka Pavlakovića i Ivana Rubinića. Gradski vijećnici Miljenko Pavlaković i Ivan Rubinić nisu tvrdili da zemljište u Mladini nije u vlasništvu Grada Jastrebarskog, već su tvrdili da objekti izgrađeni na tom zemljištu nisu u vlasništvu Grada Jastrebarskog i da te građevine nisu evidentirane u zemljišnoj knjizi, pa stoga da te objekte ne mogu dati na upravljanje Športskoj zajednici. Ovo stoga što Grad Jastrebarsko nije uložio sredstva u izgradnju tih objekata već je u izgradnju vlastita sredstva uložio g. Ivan Rubinić, a naposljetku za te objekte ishodio i Rješenje o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Grad Jastrebarsko znao je za izgradnju tih objekata, te se istoj nije protivio. Nadalje, gradski vijećnici Miljenko Pavlaković i Ivan Rubinić nisu se "žestoko" protivili koraku naprijed i Odluci da se svi sportski objekti u vlasništvu Grada daju na upravljanju Športskoj zajednici, kako se to pogrešno navodi u predmetnom članku, već su se protivili donošenju Odluke prvenstveno iz razloga što Odluka nije bila pripremljena, zatražili su da se Odluka pripremi za sljedeću sjednicu na način da se naznače svi sportski objekti koji se daju na upravljanje Športskoj zajednici, plan upravljanja, visina sredstava i drugo, kako bi se vijećnici pripremili za raspravljanje, raspravili točku a potom donijeli Odluku. Dakle, izlaganje kao i postavljena pitanja bila su utemeljena isključivo na činjeničnoj osnovi, bez cilja i namjere da se spriječi donošenje Odluke ili uređenje i efikasnije upravljanje, na što aludira autor navedenog članka.
Osim navedenog, u članku stoji kako je g. Miljenko Pavlaković dostavljanjem Pisma namjere Gradu Jastrebarskom radi izdavanja odobrenja o korištenju zemljišta u vlasništvu Grada Jastrebarskog koje se nalazi u Mladini, potvrdio da su njegove tvrdnje bile potpuno neistinite i da su kao takve bile dio još jedne od loših predstave za medije, a sve iz razloga kako bi se narušio ugled vodstvu Grada Jastrebarskog. Ovim navodima autor imputira da bi g. Miljenko Pavlaković izveo predstavu za medije, koja bi bila uperena protiv vodstva Grada Jastrebarskog, te time vrijeđa prava osobnosti i to ugled i čast gradskog vijećnika g. Miljenka Pavlakovića. Ovi zaključci autora članka, osim što su neistiniti, idu za tim da diskreditiraju g. Miljenka Pavlakovića kao vijećnika i predsjednika NK Vinogradara. Naime, predmetnim Pismom namjere u ime NK Vinogradara predsjednik g. Miljenko Pavlaković je kako je prethodno navedeno, zahtijevao odobrenje za korištenje zemljišta, za koje nije sporno da su u vlasništvu Grada Jastrebarskog, a ne objekata izgrađenih u Mladini.
Ivan Rubinić, Miljenko Pavlaković

TAGOVI | NK Vinogradar

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!