Gradsko vijeće jednoglasno podržalo gradonačelnika Novosela protiv Remondisa!

08.09.2018. Protekli četvrtak održana je 9. sjednica Gradskog vijeća na kojoj je najvažnija točka bila rasprava o namjeri tvrtke REMONDIS MEDISON d.o.o. o uspostavi trajnog postrojenja za obradu medicinskog otpada u Jastrebarskom


Na samom početku Sjednice, pročelnica nadležnog Upravnog, Irena Strmečki – Šlat, uvodno je vijećnicima i svima prisutnima detaljno obrazložila kronologiju događanja vezano za Remondis, kao i sva postupanja Grada Jastrebarskog koji se proteklih godina protivio bilo kakvoj obradi otpada u Jastrebarskom.

Naime, kod obrade opasnog i neopasnog medicinskog otpada u Jastrebarskom od strane trgovačkog društva Remondis Medison d.o.o. potrebno je razlikovati dva postupka, a to je postupak izdavanja dozvola za gospodarenjem otpadom mobilnim uređajem, te postupka koji prethodi ishođenju građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće poslovno – garažne građevine u građevinu za gospodarenje otpadom i paralelno s time ishođenju trajne dozvole za gospodarenje otpadom. Bitno je razlikovati i da je tijelo nadležno za izdavanje dozvola za gospodarenje opasnim otpadom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike koje potvrđuje i provjerava sve uvjete koji moraju biti ispunjeni za izdavanje dozvola kao i rokove na koje se dozvola za gospodarenje otpadom izdaje, dok je tijelo nadležno za gospodarenje neopasnim otpadom Zagrebačka županija. Lokalna samouprava je stranka u postupku koja ima mogućnost uvida u elaborat gospodarenja otpadom te sukladno Zakonu uložiti primjedbe na isti.

Tako se Grad Jastrebarsko, kao stranka u postupku, još 2015. godine pravovremeno protivio obradi opasnog otpada zbog neusklađenosti s prostornoplanskom dokumentacijom, dok su kasnije stavljane primjedbe koje su se odnosile na sigurnosno-preventivne mjere u gospodarenju otpadom na predmetnoj lokaciji, uz stalno praćenje i kontrolu. No, protivljenje Grada Jastrebarskog nažalost nije urodilo plodom, a dozvole za rad ovoj su tvrtki redovno produživane. Naime, dozvole za rad mobilnim uređajem izdaju se u trajanju od 6 mjeseci na jednoj adresi, a ova tvrtka u Jastrebarskom posluje nekoliko godina na više susjednih adresa, iz čega je vrlo jasno da je navedena tvrtka cijelo vrijeme izigravala sustav, što dovodi u opravdanu sumnju i legitimnost izdavanih dozvola.
U međuvremenu, tvrtka Remondis Medison d.o.o. podnijela je Zahtjev za izdavanje potvrde na glavni projekt vezano za rekonstrukciju postojeće garažno - poslovne građevinu u građevinu za gospodarenjem otpadom u Jastrebarskom, Većeslava Holjevca 20d, što je nadležni odjel Grada Jastrebarskog odbio rješenjem izdanim 5. srpnja 2018. godine. Ranije, sredinom svibnja 2017. godine, u posebnim uvjetima Grad je utvrdio da je u glavnom projektu potrebno predvidjeti potrebu provedbe postupka ocjene utjecaja na okoliš za namjeravanu rekonstrukciju.

Međutim, upravo dokument koji je omogućio tvrtki Remondis Medison d.o.o. da bi uopće mogli podnijeti zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i energetike za pokretanje postupka procjene utjecaja na okoliš na Sjednici je izazvao najveću raspravu. Potvrda je naime 7. ožujka 2018. izdana od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Jastrebarsko. Tomislav Preprotić, koji je ujedno i Gradski vijećnik ovom je prilikom pozvan da obrazloži Potvrdu koju je izdao navedeni županijski upravni odjel. Preprotić je ovom prilikom izjavio da ne vidi ništa sporno u izdavanju Potvrde, te isto tako smatra da ona nije jedina presudna u izdavanju trajne dozvole tvrtki Remondis Medison d.o.o. za namjeravanu rekonstrukciju. Preprotić ističe kako je još nekoliko koraka koje se trebaju zadovoljiti, a da tu postoji puno prostora da se spriječi realizacija planiranog. Preprotić je ovom prilikom rekao kako je i sam protiv toga i izjavio kako smatra da treba pristupiti izmjenama prostornog plana kako bi se ovakve stvari spriječile u budućnosti.
Da pojasnimo, tvrtka Remondis Medison zatražila je mogućnost rekonstrukcije garažno poslovnog prostora u prostor za gospodarenje otpadom. Prostornim planom Grada Jastrebarskog predviđena je rekonstrukcija samo postojećih građevina za prikupljanje otpada, ali ne i rekonstrukcija postojećih građevina drugih namjena u građevine za gospodarenje otpadom, što je ovdje slučaj. Na temelju toga, Grad Jastrebarsko traži od nadležnog tijela poništenje iste.

Na Sjednicu je bio pozvan i saborski zastupnik i predsjednik Odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović koji smatra da je izdana Potvrda ključna.
-Nema procjene utjecaja na okoliš ako nema potvrde da je ona u skladu s prostornim planom. Da potvrda upravnog odjela nije bila izdana, nikada do postupka procjene ne bi ni došlo. Zahtjev bi bio odbijen, ne bi bilo ni građevinske dozvole niti osnove za gospodarenje otpadom, rekao je na sjednici Gradskog vijeća Mihael Zmajlović.
Pored toga istaknuo je činjenice kako se za vrijeme njegovog mandata u Ministarstvu provela akcija Velika čistka s ciljem uvođenja reda u sustav u kojem je vladao nered, upravo vezano za zbrinjavanje medicinskog otpada. Mihael Zmajlović kaže da je imao plan da se sustav uredi na način da se otpad obrađuje u krugu bolnice, upravo tamo gdje i nastaje, a za što navodi da je bilo i novaca iz EU. Vezano na aktualnu temu, Zmajlović je rekao da je upravo on 2013. godine inzistirao da se u nadzor stavi i poslovanje tvrtke Remondis Medison d.o.o., kojoj je po prvi puta 2014. godine zabranjen rad zbog utvrđenih brojnih nepravilnosti, a i što je kasnije dokazano jer je njihov otpad ilegalno završavao na odlagalištima po cijeloj Hrvatskoj. Također, ovom prilikom istaknuo je da je 2015. godine prema saznanju da tvrtka Remondis Medison d.o.o. privremeno skladišti, a kasnije i obrađuje otpad u tvrtki Kemis Termoclean, što je inspekcijski nadzor u ožujku 2016. to i potvrdio.

O cijelom slučaju izjasnio se i gradonačelnik Zvonimir Novosel koji je prije svega ponovno jasno izrekao svoj stav kojim se protivi izgradnji centra za medicinski otpad, pri čemu je izrazio nezadovoljstvo lokalne zajednice na rad tvrtke Remondis Medison d.o.o. prema kojoj nema nikakvog povjerenja, jer prema svemu posluje „ispod radara“. Upravo na temelju toga, Novosel je predstavnicima te tvrtke u nekoliko navrata poručio da nisu dobrodošli u Jastrebarsko. Gradonačelnik je ovom prilikom zahvalio svima koji na bilo koji način pomažu u zajedničkom cilju, te je istaknuo kako nije vrijeme za skupljanje jeftinih političkih poena niti da se u nekoga upire prstom. Novosel je ovom prilikom pozvao na jedinstvo te na podršku u nastojanju da se na legitiman način utječe na Ministarstvo i Županiju protiv uspostave stalnog centra za obradu medicinskog otpada u Jastrebarskom.
Nakon rasprave koja je trajala više od dva sata predsjednica Gradskog vijeća donijela je Zaključak koji je u polusatnoj pauzi od strane oporbenih vijećnika nadopunjen člankom VI. i VII., a koji je zatim usuglašen od strane svih vijećnika te i jednoglasno usvojen. S ciljem zaštite interesa svih građana Jastrebarskog Gradski su vijećnici tako dali podršku Gradonačelniku i Gradu Jastrebarskom u borbi protiv uspostave trajnog postrojenja za obradu medicinskog otpada u Jastrebarskom.

-Drago mi je da su na kraju istina i razum prevladali. Grad se protivi Remondisu, naše dosadašnje odluke i mišljenja su protiv njih, a upravo su postupci koje je Grad pokrenuo i doveli do toga da je Ministarstvo moralo pokrenuti javnu raspravu. U sklopu te rasprave mišljenje građana i više od 3200 potpisa na peticiji ušli su službenu dokumentaciju koju Ministarstvo mora uzeti u obzir prilikom donošenja odluke. Da smo prosvjedovali prije bio bi to “govor ulice”, a ovako svaku od naših primjedbi moraju uzeti u obzir. Gradsko vijeće jednoglasno mi je dalo podršku da se nastavim boriti protiv Remondisa. Svi su me vijećnici i podržali u nastojanju da tražimo preispitivanje odluke za koju Grad smatra da je u suprotnosti s našom prostornoplanskom dokumentacijom i kad bi to poništili trajno mičemo Remondis iz Jaske. Puno smo već napravili, nastavljamo se boriti i ja sam uvjeren da ćemo pobijediti. Grad i građani zajedno, poručio je nakon sjednice Gradskog vijeća gradonačelnik Novosel.
I.B.

TAGOVI | Grad Jastrebarsko | Gradsko vijeće

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!