Izvanredna skupština Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga

09.09.2013. Delegati krovne asocijacije dijabetičkih udruga Republike Hrvatske, Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, na izvanrednoj Skupštini izabrali su 2 nova člana Izvršnog odbora HSDU, iz Zagreba i Šibenika

Pored toga usvojeni su prijedlozi za izmjene Statuta HSDU-a, čime je ujedno započela javna rasprava koja će potrajati do kraja godine, do kada udruge imaju rok za dostavu prijedloga koji će biti ugrađen u nacrt novog Statuta koji će biti usvojen na idućoj Skupštini u proljeće 2014.
Novim Statutom biti će reguliran broj i status Regionalnih koordinatora HSDU-a u svrhu unapređenja medicinske i socijalne zaštite osoba sa dijabetesom na cijelom području Republike Hrvatske.

Jedan od strateških ciljeva djelovanja HSDU-a su edukacijski projekti s ciljem prevencije komplikacija kod dijabetesa, jer istraživanje Hrvatskog društva za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva potvrđuje kako od ukupnih troškova, troškovi HZZO-a za dijabetes iznose 11,49 % ili 2,5 milijardi kuna. Od toga samo 8,75 % ili 218 milijuna kuna troši se na lijekove (inzulini, tablete…),a čak 85,72 % za liječenje komplikacija šećerne bolesti. Zato bi svaka uložena kuna u prevencijske edukacije sigurno višestruko smanjila buduće troškove bolničkog liječenja .

TAGOVI | Dijabetičko društvo Jastrebarsko | Hrvatski savez dijabetičkih udruga

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!