Jastrebarsko u TOP 10 gradova sa najvećom stopom odvojeno prikupljenog otpada!

16.07.2019. Prema podacima Agencije za zaštitu okoliša i prirode, Jastrebarsko se nalazi među najnaprednijim gradovima, točnije na 7. mjestu, s najvećom stopom odvojeno prikupljenog otpada (31,71%)

Agencija za okoliš i prirodu objavila je, naime, preliminarne podatke o odvojenom prikupljanju otpada u jedinicama lokalne samouprave u 2018., prema kojima je u Hrvatskoj ukupno, u okviru javne usluge u svim općinama i gradovima prikupljeno 1.157.120,97 tona miješanog komunalnog otpada te 117.708,57 tona odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.
Od 558 jedinica lokalne samouprave tek ih je 13 dostiglo propisanu stopu od 50 posto odvojeno prikupljenog otpada, i to 11 općina i tek dva grada. Samo Krk i Prelog već sada odvajaju preko 50 posto odvojeno prikupljenog otpada, i to Prelog 65 posto, a Krk 62,7 posto. Nadomak cilju su i Čakovec sa stopom od 46,96 posto, te Koprivnica koja već sad odvojeno prikuplja 42,46 posto otpada. Među najnaprednijima su još Ludbreg sa stopom od 34,45 posto, Mursko Središće – 34,19 posto, Jastrebarsko – 31,61 posto, te Slavonski Brod – 30,66 posto.
-Sortiranjem i odlaganjem pojedinih vrsta otpada na za to predviđena mjesta, građani uvelike sudjeluju u brizi o čistom okolišu. Stoga, upravo su građani ti koji su najzaslužniji što smo među najnaprednijim gradovima sa najvećom stopom odvojeno prikupljenog otpada, poručio je gradonačelnik Zvonimir Novosel te dodao kako je grad Jastrebarsko među prvim gradovima koji su na svom vlastitom području sanirali i zatvorili deponij te postavili zelene otoke - mjesta na kojima naši sugrađani mogu besplatno odložiti i odvojiti pojedine vrste otpada, i to PET ambalažu, otpadni papir, metal, staklo i tekstil.
Odvojeno se u svim kućanstvima sakuplja miješani komunalni otpad, papir i PET ambalaža. Osim glomaznog otpada koji se na području našeg grada redovito prikuplja, Grad Jastrebarsko odvojeno sakupljanje otpada osigurao je i putem reciklažnog dvorišta na prostoru kojega građani svakodnevno mogu odložiti pojedine vrste otpada, i to bez plaćanja naknade, a također raspolažemo i mobilnim reciklažnim dvorištem koje je nabavljeno uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša, s namjerom da se kontrolirano odvojeno odlaganje pojedinih vrsta otpada na jednostavniji način omogući i stanovnicima prigradskih naselja. Uz sve to, trenutno se provodi izobrazno-informativni EU projekt o održivom gospodarenju otpadom #JArecikliram, koji kroz niz aktivnosti pruža informacije o tome kako spriječiti nastanak otpada te kako odgovorno postupati s otpadom, a kako bi od njega dobili vrijednu sirovinu. Aktivnosti projekta zasigurno će doprinijeti dodatnom povećanju svijesti građana o sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta, a kako bi se u konačnici smanjila količina otpada odloženog na odlagališta te još više povećala stopa odvojenog prikupljanja otpada.
-Ovom prilikom ponovno pozivam svoje sugrađane da otpad i dalje odlažu u za to predviđene spremnike i na predviđena mjesta, a vezano na činjenicu da Grad samo i isključivo u suradnji sa svojim sugrađanima može doprinijeti očuvanju jaskanskog okoliša, te ga takvog, očuvanog, predati u nasljeđe našoj djeci, rekao nam je gradonačelnik Novosel.

I.B.

TAGOVI | Grad Jastrebarsko

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!