Jastrebarsko ulaže u razvoj cikloturizma!

09.11.2017. Gradonačelnik Zvonimir Novosel potpisao je Sporazum o suradnji na provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma Zagrebačke županije

Kako bi privukli cikloturiste kojih u Europi ima gotovo 60 milijuna, kvalitetno povezali i obilježili biciklističke rute na području Županije te ih povezali s drugim turističkim proizvodima, u prostorijama Zagrebačke županije predstavnici 51 institucije, gradova, općina te biciklističkih i ekoloških udruga potpisali su Sporazum o suradnji na provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma Zagrebačke županije.
Naime, u svibnju ove godine, temeljem Programa Ministarstva turizma za razvoj cikloturizma na kontinentu u 2017. godini, čiji je cilj jačanje biciklističkog turizma kroz trasiranje, uređenje i označavanje biciklističkih ruta, Zagrebačkoj županiji dodijeljeno je 350.000 kuna. Uključivši se u Program, Turistička zajednica Zagrebačke županije obvezala se izraditi Operativni plan, koji je u suradnji sa Zagrebačkom županijom i Regionalnom razvojnom agencijom izradio Institut za turizam. Operativni plan predstavljen je prilikom potpisivanja Sporazuma.
Potpisivanje Sporazuma, odnosno provedba Operativnog plana za Jastrebarsko će imati višestruke koristi. Naime, Operativnim planom definirane su i mjere kojima će se između ostaloga grad povezati sa kružnom županijskom rutom i to od Samobora preko Plešivice. Međutim, možda i najvažnija mjera Operativnog plana za Jastrebarsko trebala bi biti upravo ona koja definira kreiranje spojne rute sa gradom Zagrebom, ali i ona koja definira obilježavanje i unaprjeđenje više od 250 kilometara ruta za rekreativne bicikliste. Uz navedene, Operativnim planom definirana je i mjera značajna za kreiranje ruta, bike parkova i ostalih sadržaja za brdske (MTB) bicikliste, koji su u našem gradu već i sada rado viđeni i česti gosti.
Potpisivanje Sporazuma samo je jedna od brojnih aktivnosti Grada Jastrebarskog u smislu razvoja cikloturizma, a dokaz tome leži i u činjenici da su Zagrebačka županija i Grad Jastrebarsko na Fond za razvoj turizma, Ministarstva turizma RH, tijekom 2017. godine prijavili projekt obilježavanja više od 250 kilometara biciklističkih ruta u Jastrebarskom!
I.B.

TAGOVI | Grad Jastrebarsko | Zagrebačka županija

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!