Obljetnica 140. brigade

28.11.2020. Glavni stožer Hrvatske vojske donio je 25. studenoga 1991. godine zapovijed o formiranju 140. brigade HV "R" Jastrebarsko koja ovih dana slavi 29. obljetnicu od osnivanja

General Antun Tus predaje Pohvalnicu zapovjednika 1. zbornog područja generala Petra Stipetića, zastavniku Davorinu Kopiću za poseban doprinos u borbi za neovisnost Hrvatske pred strojem 140. brigade Hrvatske vojske 27. 11. 1993. u Jastrebarskom
Davorin Kopić ispred zastave 140. brigade na jednoj od proslava obljetnice Oluje u Kninu

Brigada je bila lakog tipa a sastojala se od zapovjedništva, tri bojne, LRB vod, bitnica artiljerije topova 76 mm, PZO, 2 bitnice minobacača 120 i 82mm, vod veze, inženjerija, ABKO, sanitet, vod VP i logistička satnija. Brigada je prvi puta postrojena 3.12.1991., kojom prilikom su svi novi pripadnici brigade položili svečanu prisegu. Novu postrojbu Hrvatske vojske činili su uglavnom dragovoljci iz jaskanskog i pisarovinskog kraja, zagrebačke Trešnjevke, te ostali mobilizirani borci.

Prva vozila 61. dragovoljačke bojne

 Prvu bojnu (61. dragovoljačku bojnu) koja je bila raspoređena na bojišnici, na tom prvom postrojavanju predstavljalo je nekoliko njezinih pripadnika. Naime, 61. bojna, koja tada ulazi u ustroj 140. brigade položila je svečanu prisegu još sredinom kolovoza 1991. u kamenolomu Vranov Dol  prilikom njenog osnivanja.

Miljenko Šeperić. Ivica Sertić i Davorin Kopić na bojišnici u Donjoj Kupčini u listopadu 1991.
Svečano postrojavanje nakon preuzimanja vojarne u Jastrebarskom
Stari pogon Jamnice 29. godina kasnije

Za prvog zapovjednika nove 140. brigade HV "R" Jastrebarsko imenovan je po zapovijedi, danas nažalost pokojni, bojnik Nedjeljko Katušin. Odmah po formiranju, brigada je uvedena u obranu Hrvatske na području rijeke Kupe.
Po demobilizaciji brigade u srpnju mjesecu 1992. godine neki pripadnici brigade kao i vitalni dijelovi raspoređeni su na druga bojišta i pridodani drugim postrojbama.

I.K.

Spomenik u Jamnici

TAGOVI | 140. brigada | Hrvatska vojska

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!