Odgovor Grada Jastrebarskog na priopćenje HDZ-a

24.08.2018. Bez obzira na političko opredjeljenje, pokažimo zajedništvo i recimo NE centru za obradu medicinskog otpada u Jastrebarskom

U tekstu objavljenom 24. kolovoza 2018. na naslovnici portala www.jaskadanas.hr autorice Maje Peranić, pod naslovom: „HDZ: Grad godinama imao uvid u djelatnost Remondis Medisona!“, a kojeg potpisuje GO HDZ-a Jastrebarsko iznesene su jednostrane i političko pristrane informacije.
Naime, neprihvatljivi su i neosnovani navodi u navedenom priopćenju da žalosti činjenica da je bila potrebna inicijativa građana da se gradski čelnici aktivno uključe u rješavanje problema obrade medicinskog otpada. Suprotno navodima u priopćenju, Grad Jastrebarsko se još 2015. godine protivio izdavanju dozvole za gospodarenje otpadom tvrtke Remondis Medison d.o.o. mobilnim uređajem za obradu otpada, i to iz razloga, citiramo: „Obzirom na to da u dokumentima prostornog uređenja za Grad Jastrebarsko (PPUG Grada Jastrebarskog, UPU Gospodarska zona Jalševac) nisu predviđena mjesta za gospodarenje posebnim kategorijama otpada (prema navedenom elaboratu-prihvat i obrada infektivnog i potencijalno infektivnog otpada), ne slažemo se s izdavanjem dozvole za gospodarenje otpadom tvrtke Remondis Medison d.o.o. u Jastrebarskom“.
Nadalje, prilikom izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom od strane nadležnog Ministarstva u lipnju ove godine, a koje se odnosi na gospodarenje otpadom mobilnim uređajem za obradu otpada, nadležni upravni odjel Grada Jastrebarskog dao je primjedbe na elaborat te je, budući da su iste ugrađene u novi ispravljeni elaborat, prihvatio uvrštavanje iznesenih primjedbi u isti.
Da se Grad Jastrebarsko protivio obradi medicinskog otpada na svom području proizlazi i iz rješenja nadležnog upravnog odjela od 5.srpnja 2018. godine (dakle prije pokretanja inicijative građana) kojim rješenjem je odbijen zahtjev investitora Remondis Medison d.o.o. za izdavanje potvrde na glavni projekt za rekonstrukciju garažno-poslovne građevine i prenamjenu u građevinu za gospodarenje otpadom u Jastrebarskom, Većeslava Holjevca 20d.
Osim navedenog, valja istaći i da je komunalni redar nadležnog upravnog odjela Grada Jastrebarskog prijavio nepropisno postupanje i gospodarenje potencijalno opasnim otpadom na adresi Većeslava Holjevca 20d inspekciji nadležnog Ministarstva.
Ostale navode u tekstu također smatramo politički pristranim i iznesenim u potpuno krivom trenutku. Naime, s ciljem zaštite interesa građana Grada Jastrebarskog, protekli dani su vrijeme kada bi cijela lokalna zajednica, bez obzira na političko opredjeljenje, trebala zauzeti isti stav i pokazati zajedništvo u stvaranju bolje budućnosti svih nas, što u globalu i jest, izuzev suprotnosti pojedinaca koji potpisuju ovaj tekst, čime odmažu u ostvarivanju cilja svih jaskanki i jaskanaca, a to je NE centru za obradu opasnog i neopasnog medicinskog otpada u Jastrebarskom.
Ovom prilikom napominjemo i da je, a također s ciljem zaštite interesa svih građana Grada Jastrebarskog,gradonačelnik Zvonimir Novosel pozvao ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića da podrži stav Grada i građana Jastrebarskog da trgovačko društvo Remondis Medison d.o.o. ne dobije trajnu dozvolu za obradu opasnog i neopasnog medicinskog otpada postupkom parne sterilizacije u Jastrebarskom.

GRAD JASTREBARSKO

TAGOVI | Grad Jastrebarsko

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!