Otvoren natječaj za dodjelu javnih priznanja

11.07.2017. Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog raspisao je natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu

Javna priznanja Grada Jastrebarskog dodjeljuju se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama u znak priznanja za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Grad Jastrebarsko. Javna priznanja Grada Jastrebarskog su:
Nagrada za životno djelo Grada Jastrebarskog
Nagrada Grada Jastrebarskog (godišnja nagrada)
Priznanje počasni građanin Grada Jastrebarskog
Plaketa Grada Jastrebarskog
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Jastrebarskog mogu podnijeti: članovi Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, tijela mjesne samouprave, građani, poduzeća, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne osobe i njihova tijela upravljanja. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se pismeno s iscrpnim obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom, a rok za podnošenje je 90 dana od objave u „24 sata“, odnosno 6. listopad 2017. Adresa na koju se podnose prijedlozi je Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog, Odbor za dodjelu javnih priznanja, 10450 Jastrebarsko, Trg J.J. Strossmayera 13 u zatvorenoj omotnici s napomenom „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA JASTREBARSKOG“. Priznanja će biti dodijeljena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Jastrebarskog.
I.B.

TAGOVI | Grad Jastrebarsko

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!