Policija i vatrogasci upozoravaju građane

22.03.2017. Unatoč mnogim upozorenjima policije i vatrogasaca tijekom proteklog vikenda došlo je do znatnog porasta požara na otvorenom prostoru

Svakako je potrebno naglasiti da požari na otvorenom prostoru uglavnom nastaju kao posljedica čovjekova nehaja i nedostatne pozornosti prilikom spaljivanja korova i suhe trave na poljoprivrednim zemljištima te da su osobito opasni u vrijeme kad je vegetacija suha i kad se spaljuju biljni ostaci na obradivim površinama ili se pale zapuštene i neobrađene poljoprivredne površine.
Policija i vatrogasci skreću pozornost građanima na predviđene zakonske odredbe za prekršitelje, poglavito na kaznene odredbe Zakona o zaštiti od požara i to:
Članak 61.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn (članak 8. stavak 3.).
Članak 62.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

– koja ne prijavi nastanak požara i sve informacije o požaru (članak 11. stavak 2.),
– koja ne omogući inspektoru ili drugoj ovlaštenoj osobi nesmetano obavljanje njegovih ovlasti (članak 44. stavak 2.),

– koja ne postupi po zahtjevu odnosno naredbi inspektora (članak 44. stavak 3.),
– koja ošteti ili odstrani službeni pečat inspektora stavljen u postupku provedbe mjere zabrane (članak 55. stavak 3.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ne pristupi otklanjanju neposredne opasnosti, odnosno gašenju požara ili o tome ne obavijesti najbližu vatrogasnu postrojbu, policiju ili Državni centar za sustav 112, odnosno ne postupi prema planu zaštite od požara (članak 18. stavak 1. i 2.).

Kako spriječiti nastanak požara:

- nikako sami ne paliti vatru na otvorenom, osobito ako je riječ o suhoj travi i niskom raslinju jer može doći do nekontroliranog požara većeg opsega.
- ne paliti korov ako puše vjetar – i onaj neznatne jačine može biti koban.
- obavezno se obratiti najbližem vatrogasnom društvu s kojim dogovoriti postupak paljenja korova i zatražiti savjet kako što sigurnije spaliti ga. Vatrogasci će prilikom spaljivanja vegetacijskog otpada, ako to smatraju potrebnim, osigurati svoju preventivnu nazočnost.

TAGOVI | PP Jastrebarsko | Vatrogasna zajednica Jastrebarsko

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!