Razvrstavanje otpada obavezno za sve građane!

30.01.2018. Većina točaka dnevnog reda usvojenih na prvoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća održanoj u petak 26. siječnja, bila je vezana uz rješavanje pitanja komunalnog otpada

Jedna od najvažnijih, Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Jastrebarskog donesena je radi usklađivanja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju otpadom. Naime, Uredbom Vlade Republike Hrvatske propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti Odluku do 31. siječnja 2018., u protivnom, grad ili općina kaznit će se novčanom kaznom od 100.000 do 800.000 kuna, a kazne za gradonačelnika ili načelnika iznosile bi od 30.000 do 70.000 kuna.
Odlukom se propisuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i način odvojenog prikupljanja reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada te način gospodarenja komunalnim otpadom. Cilj ove odluke je uspostava javnog, kvalitetnog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja te zaštite okoliša i javnog interesa. Odlukom su propisane kako obveze davatelja, tako i korisnika usluga, način formiranja cijena, ali i kazne za korisnike koji se ne pridržavaju obveza razvrstavanja otpada.
Na Sjednici je usvojen i Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog do 2022. godine, Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, kao i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, u dijelu koji se odnosi na skupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom.

I.B.

TAGOVI | Grad Jastrebarsko

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!