Reakcija Grada na HDZ-ove optužbe: većina građana za zatvaranje jaskanske deponije otpada

16.03.2011. Prema nedavno provedenoj anketi, 62% građana izjasnilo se za zatvaranje odlagališta otpada i davanje koncesije za odvoz smeća izvan područja grada

Na optužbe jaskanskog HDZ-a, danas je reagirao Ured gradonačelnika u čijem priopćenju stoji kako je gradsko vodstvo itekako vodilo računa o mišljenju građana vezano za zatvaranje jaskanske deponije otpada. Naime, prema nedavno provedenoj anketi, velika većina jaskanaca, njih 62%, izjasnila se za zatvaranje odlagališta i davanje koncesije za odvoz smeća izvan područja grada Jastrebarskog. Samo 19% izjasnilo se za izgradnju novog odlagališta na području grada i 7% za proširenje postojećeg. 

Na sjednici Gradskog vijeća, koja je sazvana za petak 18. ožujka, gradski će vijećnici odlučivati o koncesiji za skupljanje i odvoz komunalnog otpada. Ovakvom odlukom Gradskog vijeća komunalni otpad više se neće odlagati na području Jastrebarskog, a odlagalište Božićka će se zatvoriti.

Postojeće odlagalište Božička doseglo je maksimalan kapacitet i bez sanacije i proširenja daljnje odlaganje nije moguće. Međutim, takav zahvat, kao i eventualno otvaranje novog odlagališta, osim ogromnog financijskog zahvata predstavlja i ekološki problem i negativno bi se odrazio na kvalitetu života u gradu.

Kako je ovaj problema trebao biti riješen na razini Zagrebačke županije, a to do danas nije učinjeno, Gradsko vijeće donijelo je odluku da će se taj posao dati putem natječaja u koncesiju. U suprotnom, građani bi višom cijenom komunalne usluge i dodatnim izdvajanjem iz proračuna morali platiti najmanje 10 milijuna kuna za otvaranje novog odlagališta, što bi bilo i suprotno strategiji gospodarenja otpadom u našoj zemlji koja predviđa zbrinjavanje na regionalnoj razini. 

Što se tiče visine koncesijske naknade u natječaju od 20.000 kuna, ona je definirana kao početna i koncesionar može ponuditi više. No važno je napomenuti da visina koncesijske naknade utječe i na cijenu odvoza smeća jer predstavlja dodatni trošak koncesionaru. Zato je Grad mišljenja da je najvažnije natječaj postaviti tako da ne dođe do povećanja cijene odvoza smeća koju plaćaju građani, kažu iz Ureda gradonačelnika.

TAGOVI | HDZ | Mihael Zmajlović | odlagalište otpada

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!