Saborski zastupnik Mihael Zmajlović uputio dopis ministru Ćoriću i zastupničko pitanje premijeru Plenkoviću

26.08.2018. Nakon javnog uvida u Studiju o utjecaju na okoliš obrade opasnog i neopasnog otpada u Jastrebarskom, saborski zastupnik i predsjednik saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, Mihael Zmajlović, uputio je dopis ministru Ćoriću i zastupničko pitanje premijeru Plenkoviću

Tijekom kolovoza u Gradu Jastrebarskom organiziran je javni uvid u Studiju o utjecaju na okoliš obrade opasnog i neopasnog medicinskog otpada postupkom parne sterilizacije. Procjena utjecaja na okoliš dio je postupka izdavanja građevinske dozvole tvrtki REMONDIS Medison d.o.o. za osiguravanje stalne lokacije za prihvat, skladištenje i obradu opasnog i neopasnog medicinskog otpada.
Građani Jastrebarskog pokrenuli su peticiju protiv trajne obrade medicinskog otpada na području Grada. Svoje negodovanje obrazlažu time da je tvrtka zbog već zastarjele tehnologije dobila zabranu gospodarenja otpadom tijekom rada u općini Draganić te da zbog toga postoje opravdane sumnje da tvrtka ne posluje u skladu sa zakonom. Nadalje, građani smatraju da mjere predložene Studijom utjecaja na okoliš neće spriječiti ugrožavanje zdravlja građana i onečišćenja okoliša pa je potpuno logično da ne mogu i ne žele pristati na postrojenje koje bi moglo biti opasno za njihovo zdravlje. Sama investicija ne utječe znatno na gospodarsku sliku područja grada pa niti gradska uprava ne želi podržati ovakvu vrstu ulaganja, znajući da potencijalno ugrožava živote svojih stanovnika.
Međutim, ono što brine u cijeloj priči je sumnja u čitav niz nepravilnosti, odnosno propusta od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a u vezi s izdavanjem dozvola tvrtki REMONDIS Medison d.o.o., kao i nadzorom njihova poslovanja. Naime, prema članku 15. Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom propisano je da je inspekcija Ministarstva zaštite okoliša dužna provesti najmanje dva nenajavljena nadzora godišnje obrađivača medicinskog otpada. Ukoliko je takva vrsta nadzora provedena, ljubazno Vas molim da mi dostavite zapisnike, nalaze, eventualne optužne prijedloge i ostala postupanja inspekcije od 2015. godine do danas.
Nadalje, iz Rješenja o ukidanju dozvola za gospodarenje otpadom od 11. prosinca 2017. godine, vidljivo je da je inspekcija zaštite okoliša još u ožujku 2016. godine utvrdila neusklađenost dozvola izdanih tvrtki REMONDIS Medison d.o.o., sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Od tog trenutka do oduzimanja dozvole prošlo je 21 mjesec, što je gotovo dvije godine. Molim Vas da mi odgovorite zašto je bilo potrebno tako dugo za oduzimanje dozvole za rad te da li je Ministarstvo poduzelo štogod protiv takvog postupanja službenika.
U tom kontekstu, zanima me i kako je moguće da je izdana nova dozvola za rad na rok od 6 mjeseci za mobilni uređaj, iako je utvrđeno da tvrtka koristi postupak obrade opasnog otpada koji ne zadovoljava Zakonom propisane uvjete. Naime, inspekcija zaštite okoliša utvrdila da se ne radi o mobilnom uređaju, već o kontinuiranoj djelatnosti obrade opasnog otpada postupkom D9 za koju nisu zadovoljeni svi Zakonom propisani uvjeti. Na lokaciji nema natkrivenog i zatvorenog skladišnog prostora te se između ostalog potencijalno zarazni otpad skladišti na otvorenom dvorišnom prostoru, gdje prilikom manipulacije obrađenim i neobrađenim medicinskim otpadom dolazi do rasipanja otpada u okoliš i širenja neugodnih mirisa. Čudi i zabrinjava da Ministarstvo i nakon takvih nalaza inspekcije gotovo dvije godine ne poništava dozvolu i ne zabranjuje rad, već štoviše izdaje novu dozvolu za mobilni uređaj na rok od 6 mjeseci koju još dodatno produljuje iako je nedvojbeno utvrđeno da se ne radi o mobilnom uređaju u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
S obzirom na sve navedeno, ali i na činjenicu da je javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš organizirana u vrijeme godišnjih odmora, što pomalo budi sumnju u transparentnost cijelog postupka, molim Vas za što hitnije očitovanje po navedenim pitanjima te rješavanje cijele situacije u korist građana Grada Jastrebarskog, ne dovodeći u pitanje njihovo zdravlje i sigurnost.
U zastupničkom pitanju premijeru Andreju Plenkoviću Zmajlović traži odgovor na pitanje:
- da li je ministarstvo temeljem čl. 15. Pravilnika o gospodarenje medicinskim otpadom provodilo nenajavljene nadzore u tvrtki Remondis Medison d.o.o. od 2015. godine do danas (ako da molim da mi se dostave zapisnici, nalazi, eventualni optužni prijedlozi)
- zašto je bilo potrebno gotovo dvije godine za oduzimanje dozvole za rad te da li je Ministarstvo poduzelo štogod protiv takvog postupanja službenika.
- zanima me i kako je moguće da je izdana nova dozvola za rad na rok od 6 mjeseci za mobilni uređaj, iako je utvrđeno da tvrtka koristi postupak obrade opasnog otpada koji ne zadovoljava Zakonom propisane uvjete.

Mihael Zmajlović

TAGOVI | Mihael Zmajlović

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!