Sanirano klizište u Vranov Dolu

28.09.2017. Završili su radovi na sanaciji klizišta u Vranov Dolu i prometnica je otvorena za promet

Sanacija je obuhvaćala iskop starog materijala i navoz novog, drenažne radove sa svrhom stabilizacije terena, ugradnju gabiona te postavljanje kanalica za oborinsku odvodnju. 

Grad Jastrebarsko zahvaljuje svim korisnicima prometnice LC 31138 (Vranov Dol), koja je u nadležnosti ŽUC-a na strpljenu i razumijevanju što su koristili obilazne pravce, sukladno privremenoj regulaciji prometa koja je bila postavljena za vrijeme trajanja radova.
Nakon što se stabilizira teren saniranog klizišta, dionica prometnice biti će i asfaltirana.
I.B.

TAGOVI | Grad Jastrebarsko

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!