Reorganizacija Komunalnog poduzeća

22.11.2011. Građanima Jastrebarskog i poslovnim partnerima Komunalno Jastrebarsko ovih je dana uputilo obavijest o formiranju nove tri tvrtke koje će obavljati djelatnost dosadašnjeg poduzeća

Odlukom Gradskog vijeća Jastrebarsko od 15. rujna 2011. godine u postupku podjele trgovačkog društva Komunalno Jastrebarsko d.o.o. s osnivanjem, Grad Jastrebarsko osnovao je tri nova trgovačka društva, i to:
CESTE JASTREBARSKO d.o.o. čija je osnovna djelatnost obavljanje poslova upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta
GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o. čija je osnovna djelatnost obavljanje poslova upravljanja i održavanja groblja i krematorija te prijevoz pokojnika.
Društvo Komunalno Jastrebarsko mijenja naziv društva koji sada glasi VODE JASTREBARSKO d.o.o. i  kao javni isporučitelj vodne usluge obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje. 
Nova trgovačka društva započela su s radom danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda, odnosno  24.10.2011.
Nove tvrtke ostaju na staroj adresi, Franje Tuđmana 47  Jastrebarsko

VODE JASTREBASKO d.o.o
10450 Jastrebarsko
Dr. Franje Tuđmana 47
Uprava:
T:01/6281 189; 01/6271 614
F:01/6271 616
Računovodstvo:
T:01/6283 860, F:01/6283 858
Služba reklamacija:
T:01/6281 387
Žiro račun:2484008-1101514353
OIB:19136164708, MB:3127133
Član Uprave: Vedran Boričević,ing.građ

CESTE JASTREBASKO d.o.o
10450 Jastrebarsko
Dr. Franje Tuđmana 47
Uprava:
T:01/6281 189; 01/6271 614
F:01/6271 616
Računovodstvo:
T:01/6283 860, F:01/6283 858
Žiro račun:2484008-1105949965
OIB:10339976418, MB:2809869
Član Uprave: Vedran Boričević,ing.građ.

GROBLJA JASTREBASKO d.o.o
10450 Jastrebarsko
Dr. Franje Tuđmana 47
Uprava:
T:01/6281 189;01/6271 614
F:01/6271 616
Pogrebne usluge:
T:01/6283 155; F: 01/6271 616
Računovodstvo:
T:01/6283 860,F:01/6283 858
Žiro račun:2484008-1105948655
OIB:87402436126, MB:2809834

TAGOVI | Komunalno Jastrebarsko

Marketing

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!